Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

168.764 62.407
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Makale Başvurusu Hk.

 
Dergimize yapacağınız makale başvurularınız için iletişim adresi: ksusbd@ksu.edu.tr  
Yayın tarihi: 2016-05-25
 

Dergimizin Tarandığı İndeksler Hakkında Duyuru!

 
Dergimiz ASOS, Sobiad gibi indekslerde taranmaktadır. başlanmıştır.ULAKBİM TR DİZİN dergi takip sistemine kaydı alınmıştır. Akademik Dizin, Acarindex,EBSCO,İndex Copernicus gibi veri tabanlarına da gerekli başvuru işlemleri yapılmıştır.

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu 
 
Yayın tarihi: 2016-04-25
 

İntihal Denetimi Duyurusu

 

01 Ocak 2016 tarihinden itibaren dergimize yayın istemiyle başvuru yapan yazarlarımızdan intihal denetim raporu talep edilecektir; intihal raporları makale başvuru sürecinde dekontla birlikte gönderilecektir. İntihal raporu olmayan makalelerin hakem değerlendirme süreçlerine başlanmayacaktır.

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

 
Yayın tarihi: 2015-12-30
 
Diğer duyurular

Cilt 13, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Değerler Eğitiminin Referansları Bağlamında Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlâtı PDF
Mustafa ÇOBAN
İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz PDF
Cemal AKÜZÜM, Çetin TAN, Tuba YAVAŞ, M.Berat UÇAR
Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Maliyetlerinin TMS 41 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi PDF
Zeynep HATUNOĞLU, Mustafa KILLI
Erdem Bayazıt’ın “Bulmak” Şiiri Bağlamında Yeni Bir Dünyaya Kapı Aralamak PDF
Osman ALAGÖZ
Afşin-Elbistan Enerji Sahası’ndaki Uygulamaların AB Çevre Ve Enerji Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi PDF
Uğur YILDIRIM, İlhan DOĞUÇ
İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama PDF
A.Ferit EROL, Sinan AYTEKİN, Nida ABİDOĞLU
Eski Mısır'da Kadın PDF
Muhsin Haji Azeez BABİLA
Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği PDF
Neşe SALİK, Erdoğan KAYGIN
Kur’an Ayetlerinin Yorumunda Öznellik Sorunu PDF
Fatih TİYEK
Lagina Hekate Kutsal Alanından Üç Heykel Parçası PDF
Özge ALTUN, Savaş ALTUN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Diğer Dinlere Ait İbadet, Çağrı Usulü ve Kitaplarının Satılması İle İlgili Düşünce ve Tutumları PDF
Abdurrahman BORAN
XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devletinde Aile Kurumu: Besni Örneği PDF
Mehmet YETİŞGİN, Toroshan ÖZDAMAR
Türkiye’de Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi PDF
Emine AYVAZ GÜVEN, Yusuf AYVAZ
Fen Bilimleri Eğitimi Alanında 2012-2014 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine İstatistiksel Bir Araştırma PDF
Mustafa YAZICI, Üzeyir BEKERECİ
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Erbil’in İktisadi Yapısı PDF
Faruk SÖYLEMEZ, Aşti Rahman Bakr BAKR
Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasının İncelenmesi PDF
Nimet KÜÇÜKÖNDER, İbrahim KIR
Borsa İstanbul’da Değer Priminin Varlığı PDF
Hatice DOĞUKANLI, Metin BORAK
Finansal Bilgi Sisteminin Sağladığı Faydaların Mülkiyet Yapısına Göre Ayrımı PDF
Handan ÇAM, Büşra TOSUNOĞLU, Ferda YETİM
Dergi Yazım Kuralları PDF
Dergi Yazım Kuralları Dergi Yazım Kuralları

Tam Sayı

İçindekiler PDF
içindekiler İçindekiler


ISSN: 2149-2786