Yayın politikası

Odak ve kapsam

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004 yılından itibaren sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma, araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve çözümleri içeren“hakemli” bir dergidir. Derginin dili Türkçe'dir; ancak İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılar da yayıma kabul edilebilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergi yılda iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları değerlendirerek ve yayınlayarak bilimsel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak ve alanında aranan dergiler arasında olmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

Sosyal Bilimler Dergisi;  vizyonunu gerçekleştirmeye çalışırken dürüstlük ve şeffaflık, bilim ve iş etiği doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmiştir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tam Sayı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Makalenin Hakemlere Gönderilmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne yayın amacı ile gönderilen makaleler üç hakeme gönderilir. Hakemler makale değerlendirmesi için 1 ay (30 gün) süreye sahiptirler.Bu süre sonunda cevap alınmayan hakem(ler)in yerine yeni bir hakem atanır.

Makalenin Değerlendirilmesi: Makale hakkında hakemlerce herhangi bir düzeltme istenmeden kabul kararı verilmiş ise, makale değerlendirilmek üzere doğrudan yayın kuruluna gönderilir.

Makale için hakemlerce düzeltme istenmişse, makale istenilen düzetmelerin yerine getirilmesi için sahibine ile iade edilir. Makale sahibi tarafından düzeltilen yazı tekrar gönderilir. Makalenin bu son düzeltilmiş halinin, hakemlerin isteği doğrultusunda yapılıp yapılmadığının yayın kurulunun kontrolünden sonra yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Eğer hakemlerce düzeltme istenmişse ve makalenin düzeltilmiş hali hakemlerce yeniden kontrol edilmek istenirse; makale üzerinde makale sahibi tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makalenin düzeltilmiş hali hakeme yeniden gönderilir. Bunun için de hakemlere yeniden 15 gün süre tanınır.
Makale için hakem görüşleri tamamlandığında, üç hakemden en az ikisi kabul veya ret kararı vermiş ise bu görüşler doğrultusunda makale yayın kurulu kararı ile kabul veya reddedilir.

Makalenin Kabulü ve Yayınlanması: İşlemi tamamlanan makale için yazara kabul belgesi gönderilir ve Yayın Kurulunun takdirine göre basılmak üzere sıraya alınır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 


ISSN: 2149-2786